Stellina

Stellina

samsung, SM-G935F, 4.2 mm, 1.7, 1/8, 1250